Stiftelsen Kosmos-Varnhem

(placeholder)

Martinus andliga vetenskapVårterminen 2024

Lördag 27 april, kl. 14.00 (OBS! Ny tid) – "Lösningen på livets mysterium", föreläsning av Bo Edvinsson

Lokal: Norra Allégatan 6, Folkuniversitetet.


Kommande föreläsning:

Lördag 27 maj, kl. 14.00 (OBS! Ny tid) – "Martinus psykologiska råd", föreläsning av Ole Berthelsen

Lokal: Norra Allégatan 6, Folkuniversitetet.


Starttiden för föredrag är ändrad till kl. 14.00 p.g.a. förändringar hos Folkuniversitetet.

Stiftelsen Kosmos-Varnhem anordnar föredrag och kurser kring

Martinus andliga vetenskap

och närliggande esoteriska filosofier och ämnen(placeholder)
(placeholder)